whatsappDeğerlerimiz

Güvenilir ve Ahlaklı Olmak
Dürüst çalışma anlayışı ve iş ahlakına uygun davranarak iş ortakları ve müşterilerinin beklentilerine zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve verdiği sözleri yerine getirmek.

İnsana ve Çevreye Karşı Duyarlı Olmak
Kurumsal ve kişisel sosyal sorumluluk bilincimizle, çözümlerimiz ve kaynaklarımızı verimli kullanarak insana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı ve saygılı olmak.

Müşteri Odaklı Olmak
Etkin, gerçekçi ,esnek , uygulanabilir ve ekonomik çözümler sunarak, sadece iş ortaklığından doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, yapıcı tutumlar sergileyerek, müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliği sağlamak.

Çözüm Odaklı Olmak
Profesyonel anlayış ve ekip çalışmasına inancımız ile etkin ve hızlı hizmetler sunmak, önerilen ve alınan kararlara sağduyu ile yaklaşmak.

Açık ve Şeffaf Olmak
Müşteri ve İş ortaklarımızla olan iletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak

Tutkulu Olmak
Tüm çalışanlarımızın, kaynaklarımıza, çözümlerimize , iş ortaklarımıza ve müşterilerimize karşı sorumluluklarının bilincinde hareket ederek yarattığı sinerji ile, hedefimize ulaşmada inançlı olmak, fark yaratmak, müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de gözetmek.

Esnek olmak
Yönetimimizin önyargısız yaklaşıma verdiği önem ile, mesleki ve kurumsal değerlerden ödün vermeden, çalışanlarımızın çözüme odaklı öneriler geliştirmesi, uygulaması ve insiyatif almasına fırsat tanımak.

Sosyal Sorumluluk
MRT2 olarak topraktan geldiğimize ve bir gün hepimizin yeniden toprağa döneceğimize inanmaktayız. Şu anda sahip olduğumuz her şeyin emeğimizin ve üzerinde yaşadığımız toprakların bize verdiklerinin sonucunda oluştuğunun bilincindeyiz. MRT2 olarak bizi bu günlere getiren ve sahip olduğumuz şeyleri bize sunan üzerinde yaşadığımız bu topraklara borcumuz olduğunu düşünmekteyiz, bu sebepten dolayı MRT2 olarak gelirimizin bir kısmını bir fonda toplayarak bu topraklar üzerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağımızı taahhüt ediyoruz.